CNC

Ett led i vårt arbete att skapa goda förutsättningar för oss och våra kunder att korta leveranstiderna, hålla konkurrenskraftiga priser och öka produktiviteten, har vi utökat vår maskinpark med den senaste CNC tekniken. För oss har CNC styrda snickeri maskiner alltid varit en vision från första början, därför har vi i dag tagit första steget mot en modern och teknologisk snickeriproduktion. Under november månad kommer arbetet med utbyggnaden av vår snickeri anläggning att inledas och utrustas för den nya CNC fräsen.


Fakta: CNC Betyder Computer Numerical Control. En CNC är en effektiv datorstyrd snickeri maskin som kan utföra borrning, sågning och fräsning. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt.