Aforminterior / Prenadia 
Torbornavägen 21.  25368 Helsingborg
Försäljning: Ali Arakji  ali@prenadia.com